معرفی ماهی سیچلاید پرچمی

معرفی ماهی سیچلاید پرچمی

( Flag Acara Cichlid )

Axelrodi-Lake-Tebera-Rainbow-300x231

سیچلاید آکارای پرچمی با نام سیچلاید خندان قرمز هم شناخته می شود. زیستگاه این ماهی برزیل است. به طور ساده تر این ماهی را با نام سیچلاید پرچمی می شناسند. آکارای پرچمی ماهی ای بسیار صلح جو است که بر خلاف سایر سیچلایدها حتی به برگ گیاهان نیز صدمه وارد نمی کند.

ادامه مطلب

معرفی ماهی سیچلاید آکارای آبی

معرفی ماهی سیچلاید آکارای آبی

( Blue Acara Cichlid )

Blue-Acara-Cichlid-300x225

سیچلاید بلو آکارا دارای بدنی قهوه ای به همراه خطوط و نقاط فراوان آبی رنگ بر روی آن است. جنس نر دارای باله های بلندتر و رنگ براق تری نسبت به جنس ماده است. انتهای باله های این ماهی نارنجی و قرمز رنگ است. زیستگاه این ماهی آمریکای مرکزی است.

ادامه مطلب